Pannon Front. Kiadta: a Pannon Front (Józsa Péter Pál). A Pannon Front-ot Bognár József és Józsa Péter Pál alapították. A kéthavonként megjelenő színvonalas folyóirat 1995-től kezdve a hazai, sőt európai jobboldali teoretika szinte egyedülálló, jellegzetes orgánuma volt. Főszerkesztője a 9. számig Bognár József, a 10. számtól Józsa Péter Pál volt. A szerkesztésben részt vett rovatvezetőként Horváth Róbert (5. számtól), szintén rovat-, később szerkesztőségvezetőként Virág László (31-37.). Néhány szám erejéig (34-37.) a lap főmunkatársként nevezte meg László Andrást. Állandó munkatársai között volt többek között Barti Miklós Alexander. A 37. szám megjelentetését követően – az ultrajobboldali beállítottságú szerzők kiválásával, akik a saját értékrendjüket következetesebben reprezentáló Északi Korona c. folyóiratot alapították meg – az alapító-főszerkesztő Józsa Péter Pál más szerzői és szerkesztői gárdával kezdett dolgozni. Utolsó, 50. száma 2005. október 15-én jelent meg.

ISSN 1219-3941