Pannon Front1–37. számok tartalma
1–37.

 
1. Lázadás – forradalom. Front és portya. Oswald Spengler: A nemes feladatai. Oswald Spengler: lehetséges-e a világbéke? Józsa Péter Pál: Liberalizmus mint homoszexualitás. Gazdag István: Vezérelvek az európai Új Jobboldal megismeréséhez. Bognár József: Nietzsche, az Antikrisztus. Allan Bloom: Nietzsche Amerikában. Józsa Péter Pál: Socrates kiitta borospoharát. Dékány István: Az „ősi virtus”. G. A.: A halál belovagolt Magyarországra. Bognár József: Tejero tévedése. Lovász Krisztina: Tavasz Kalotaszegen. Feke László: Szegfű és guanó.

 
2. Félelem. Vezetőink. Bognár József–Kiss Tibor: Padányi Viktor és utókora. Padányi Viktor: A távolság forradalma. Bognár József: A szalonnáci. Alain de Benoist: Kereszténység és civilizáció. Gáspár Attila: „Fegyvert s vitézt éneklek”. Bognár József: A skinheadek és a kvázik. Józsa Péter Pál: Huszárik halála az Elégia tükrében. Lovász Krisztina: A valódi világ – Székely János könyve.

 
3. Jobboldali pluralizmus? A Francia Új Jobboldal ideológiai alapjai (Alain de Benoist). Gazdag István: A déli eszme aktualitása. László András: A jobboldaliság kritériumai. Bognár József: Gondoskodnak rólunk. Józsa Péter Pál: Ideológiai viták és párbajok a Mária utcai borozóban. A szerkesztő. A Vitézi rend. Bognár József: Lovas-rohamok. Ugró Miklós: Mester hol lakol? Józsa Péter Pál: A háborúról. Németh Péter: A Pilis.

 
4. Vezér nélkül. Padányi Viktor: Teleki Pál haláláról. Az ismeretlen filozófus – Beszélgetés Dr. László Andrással. A Francia Új Jobboldal ideológiai alapjai – 2. Bognár József: Pontius Pilatus bűne. Kovács Zoltán: A demokráciáról – múlt, jelen, jövő. A hungarista pártvezér – Beszélgetés Szabó Alberttel, a Magyar Népjóléti Szövetség vezetőjével. Kórleónisz Miklós: Adalékok a Hungarista Mozgalom és Szálasi Ferenc valósabb megítéléséhez. Németh Péter: A Pilis – 2.

 
5. Ernst Jünger, az utolsó germán. Ernst Jünger: Pacifizmus. Antall és Csurka – Beszélgetés Horváth Lajossal, a MIÉP volt társelnökével. Kovács Zoltán: José Antonio Primo de Rivera. Józsa Péter Pál: A Szent Korona bevakolása. Pap Gábor: „...valaki álmodhat róla...”. Lovász Krisztina: Tauromachia. Józsa Péter Pál: Anális civilizáció – 1. Fehér László: A fekete évszázad. Kórleónisz Miklós: A historicizmus materializmusa és a mágikus idealizmus. Mónus birodalma (A.Z.). Afrikai történet (K.Z.). Németh Péter: A Pilis – 3.

 
6. Bognár József: A vezér. Julius Evola: Julianus Imperator. Ugró Miklós: Raszputyin, az orosz. Bognár József: Terrorizmus. K. I.: Teleki káderlapja. Médiahatalmat! (Dokumentum). Baranyi Tibor Imre: A hagyományellenesség és a baloldal. Kórleónisz Miklós: Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. A Francia Új Jobboldal ideológiai alapjai – 3. Józsa Péter Pál: A három csákányütés meg a hamu. Horváth Róbert: Miért indul Dante a Pokolba? Németh Péter: A Pilis – 4. A párbeszéd.

 
7. Hősök és bűnözők (B. J.). Dr. Vágó Pál: Trianoni kamatgyarmat. A harmadik erő – Beszélgetés Kassa Györggyel. Szakadt a párt – Beszélgetés Dobos Krisztinával. A Francia Új Jobboldal ideológiai alapjai – 4. George Santayana: A héber örökség. Aldebaran Zoltán: Olvas-e a jobboldal? Kórleónisz Miklós: Művészetpolitikai alapvetés. Józsa Péter Pál: Anális civilizáció – 2. Gianfranco de Turris: Evolianizmus és ultra-jobboldaliság a kortárs Olaszországban. Horváth Róbert: Egy tradicionális civilizáció szellemisége, struktúrája és históriája. Németh Péter: A pilis 5.

 
8. A kályhától... (B. J.) Baranyi Tibor Imre: Az involúció és az ember eredete. Kórleónisz Miklós: Okkultizmus és nácizmus. Bognár József: Csurka után. Julius Evola: A nacionalizmus kettős arca. Józsa Péter Pál: A nő választása. Józsa Péter Pál: Hangok és mozdulatok a parlamentben. A Francia Új Jobboldal ideológiai alapjai – 5. Gulyás Pál: Gróf Joseph de Maîstre. Szőcs István: Számok nyűgében – 1. Opus Doctrinale (A. Z.). Németh Péter: A Pilis – 6. Cicero: Pro Flaccus. Contents.

 
9. J. P. P.: A lefedés művészei. Dr. László András: Jobboldali észrevételek és megjegyzések. Zajti Ferenc: A galileai Jézus. Claudio Mutti: Unger Kán; A mongol Birodalom restaurációjának álma. Magyar Adorján: Pannon. Szőcs István: Számok nyűgében – 2. René Guénon: Egy világ vége – a Nyugat jövője. Józsa Péter Pál: A haláltánc ünnepei. Horváth Róbert: A metafizikai tradíció és a „politikai hagyomány”. Pósa Zoltán: A költészet mint a lét nyelve (Martin Heidegger). Dr. Bartha József: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság! Németh Péter: A Pilis 7. A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke – 1. Contents.

 
10. J. P. P.: Shylock kése. B. T. I.: Mithradatész Eupatór. Alekszandr Dugin: Az erotika idealizmusa. Julius Evola: A birodalom spirituális előfeltételei. Csondor Csaba: Az íj és nyíl ösvényén. Baranyi Tibor Imre: 666. Józsa Péter Pál: Lenin-szifilisz. Tisza István: „Ezt a háborút elvesztettük.” Ispán Zoltán: Talentum. Stolmár G. Ilona: Tudathasadások és jövőkép. Regéczy-Nagy László–Viola Anna: A Szuez–Horn-szindróma. Metternich: Maximák. Bódhi Viktor: Recenzió. Szőcs István: Számok nyűgében – 3. Németh Péter: A pilis – 8. A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke – 2.

 
11. J. P. P.: Lesántult faló. Aldebaran Zoltán: Az officiális vallástörténet impotenciája. Milotay István: Horthy bukása. Szálasi Ferenc hadparancsa a fegyveres nemzethez. Csomor Lajos: A Magyar Szent Korona keresztény jelképrendszere és működése - 1. Baranyi Tibor Imre: Eschaton és Apocalypsis. Kórelónisz Miklós: Szélsőjobboldaliság és irracionalizmus. Mircea Eliade: A szabadság. Mircea Eliade: Szabadság és kreativitás a légionárius irodalomban. Horváth Lajos: A Szovjet hódítás alól felszabadult címerek. Weöres Sándor: Téma és variációk. B. T. I.: Fragmentumok. Szőcs István: Számok nyűgében - 4. Németh Péter: A Pilis - 9. A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke - 3.

 
12. J. P. P.: Lefedő-masinizmus. Angelo Brelich: Az Állam. Bódhi Viktor: Az uralom akarásának útjairól. Csomor Lajos: A Magyar Szent Korona keresztény jelképrendszere és működése - 2. Alekszandr Dugin: A Világkormány ideológiája. Csernohorszky Vilmos: Pearl Harbor előzményei. Viola Anna: A politikai káosztermtés háttérmesterei. Guido G. Stucco: Julius Evola lázadása a modern világ ellen. Aldebaran Zoltán: Meister Eckhart, Lukács és a liberálisok. Horváth Róbert: A tulajdon transzformációja és a társadalom életébe vitt fény Othmar Spann életművében. Bíró Lajos: A kereszt-jelkép. Szőcs István: A számok nyűgében - 5. A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke - 4.

 
13. J. P. P.: Archaikus gátak. Rövid interjú Claudio Muttival. Horváth Róbert: Nyugat-Európa és Kelet-Európa. Claudio Mutti: Az északi-sarki Elbrusz. René Guénon: A klasszicitással kapcsolatos előítélet. Julius Evola: De Sade márki és a bal kéz útja. Grog Dionisie–Paizs Tibor: Európa, a nő. Kórleónisz Miklós: Európa okkult földrajza. Hamvas Béla: A csatornalakó... Julius Evola: Jobboldalinak lenni; A jobboldali kultúra; A fentről jövő forradalom; A jobboldali történetírás. Francesco Petrarca: Az első hegyi túra: út a Mont Ventoux-ra. Szőcs István: Számok nyűgében - 6. Baranyi Tibor Imre: „A disznófejű Nagyúr”.

 
14. J. P. P.: Ősglobális orrbavágás. Dr. László András: Néhány megjegyzés 1848/1849. értékelésével kapcsolatban. Gustav Le Bon: A választó tömeg. Baranyi Tibor Imre: Vertikális nomádság. Bakos József: A fügefahimnusz – 1. Stolmár G. Ilona: A Szép Új Világrend felé. Siklósi András: A társadalmi szolidaritástól a nemzeti összefogásig. Frithjof Schuon: A rasszok alkímiája. Ferdinand Ossendowski: Visszaemlékezések Ungern-Sternberg báróra. Aldebaran Zoltán: Tanulmányocska a mi Danténk dicséretére. Király Liliom: Nő, férfi, hősies szerelem és jobboldal. Boccaccio: Megemlékezés a házasságról. Kórleónisz Miklós: Pontosítások „Az ördög hét tornya” témájához. Krúdy Gyula: Kun Bélcsi.

 
15. J. P. P.: Klónozott nagymama. Barti Miklós Alexander: Meghalt Ernst Jünger. Milotay István: Az úgynevezett „népiek”. Bakos József: A fügefahimnusz - 2. Mario Aprile: Miért pont Evola? Barti Miklós Alexander: A Tradíció és a Harmadik Birodalom. Szentesy László: Szálasi Ferenc és a zsidókérdés - 1. René Guénon: Két recenzió. Jay Kinne– Seyyed Hossein Nasr: Az iszlám, a hagyomány és a Nyugat. Horváth Róbert: Három metapolitikai alapelv. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. (Jegyzőkönyv” - 1.)

 
16. J. P. P.: A magyarság-feldolgozóüzemek álcázása. Feke László: A halál-dimenzió nyomában. Marschalkó Lajos: Egy város búcsúzik. A magyar újságírás vértanúi és hősei. Szentesy László: Szálasi Ferenc és a zsidókérdés - 2. Szolnoki János: Egy pápai bocsánatkérés, ami nem dogma. Prohászka Ottokár beszéde – 1920. Bakos József: Cion vagy amit akartok. Báró Feilitzsch Berthold: I. Ferenc József és Erzsébet királyné Magas és Felséges személyeiről. Németh Norbert: Út a posztmoderitásig, avagy az ember haláláig. Horváth Róbert: Leopold Ziegler kapcsán. Prohászka Lajos: Leopold Ziegler filozófiájából. Dr. Tóth Ferenc: Vérfürdő volt! Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség - 2.

 
17. J. P. P.: Győztesek történelme. Prohászka Ottokár: Tisza. Szolnoki János: Mindszenty tragédiája. Szentesy László: Szálasi Ferenc és a zsidókérdés - 3. Henney Árpád: Mi a hungarizmus? Bakos József: Míg a sas szárnyal... Claudio Mutti: Nácizmus, ezoterizmus, India. Aldebaran Zoltán: Jobboldaliság és tudomány. Phillip E. Johnson: Tiltott archeológia. Horváth Róbert: Mit jelent a metapolitika? Julius Evola: A „Bolygó hollandi”; A „Bolygó hollandi” – Látomások a tengereken. Ernest F. Elmhurst: Trebitsch-Lincoln, a bolygó zsidó. Bíró Lajos: A királyság időszerűsége.

 
18. Kondor Béla: Romantikus tanulmány. „Nagyidő”. Frithjof Schuon: Indiai mester és a rézbőrű indián. Aldebaran Zoltán: Rajzfilm-világ. L. G. A. De Bonald: Gondolatok és maximák. J.M. De Maîstre: Gondolatok és maximák. Carl Schmitt: Gondolatok és maximák. Horváth Róbert: Machiavellitől Cortésig és Paretóig. C. Z. Codreanu: Napló. Kállai Ernő: Új magyar piktúra. Mircea Eliade: Naplórészlet Julius Evoláról. H. R.: Taurophonos. Barti Miklós Alexander: Hitler és az okkultizmus. Ifj. Tompó László: Vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály igazi arca; Ki volt Marschalkó Lajos? Marschalkó Lajos: A csiksomlyói Mária csodája. Bakos József: Találkozások. U. Ibn Ladin: Amerika el fog pusztulni.

 
19. Verescsagin: A forradalom jelképe. Jablanczy Ignácz: Világunk. Ifj. Tompó László: Tormay Cécile emlékezete. Horváth Róbert: A konzervatív forradalom. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? 1. Kausz József: A kommunizmus szálláscsinálója. Tomislav Sunič: Marx, Mózes és a pogányok a Nyitott városban. Julius Evola: A cigány hegedűk még mindig szólnak a függöny mögül. Bakos József: Polüphémosz feljegyzéseiből. Aldebaran Zoltán: Utazás az éjszaka mélyére. Dr. Marjay Frigyes: A cárgyilkosság.

 
20. Mircea Eliade: „Az intellektuálisok fasiszták!”. ifj. Tompó László: Hősiesség vagy rabszolgaság? László Tompó d. J.: Heroismus oder Knechtschaft? Barti Miklós Alexander: Evola és az SS. Julius Evola: Hitler és a titkos társaságok. Geydar Jemal: Harcunk. Aldebaran Zoltán: A dilettáns filoszemitizmus. Gerhard Petak: Corneliu Codreanu – Harc és elkülönülés. Florin Mihăescu: Mircea Eliade és René Guénon. Dr. Erdélyi László: Szent Imre legendája. Horváth Róbert: Tradicionális jegyzetek és kommentárok Szent Imre királyi herceg legendájához. Ifj. Tompó László: Milotay István küldetése. Milotay István: Olaszliszka. Bakos József: „Akár egy halom hasított fa...” Kapu-Váry Jutas: Nem üres a magyar trón! J. P. P.: A NATO-markotányosnő csókja. Zusammenfassung.

 
21. J. P. P.: Befalazott számítógépek. Dr. Málnási Ödön: Magyar mártyrok. Liszt Ferencz a zsidókérdésről. Tudós-Takács János: A szabadság mint teológiai, társadalmi és jogi fogalom és feladat a XXI. század küszöbén. Barti Miklós Alexander: Szuverenitás a halál küszöbén. Claudio Veltri: Vád a náci-szimpatizáns Émile Cioran ellen. Claudio Mutti: Mircea Eliade vád alatt. A Pannon Front repertóriuma 1–20. szám. Ifj. Tompó László: Jogtalanság vagy kötelességteljesítés? Horváth Róbert: Tanítás nacionalistáknak. Milotay István: Az orosz titok. Győrkös István: Az MNA szellemi alapjai. 22. Szántai Lajos: Mátyás király koronázása és halála. Aldebaran Zoltán: Misima – Dicső példa és tanulságok. Marguerite Yourcenar: Misima, avagy az űr víziója. Ifj. Tompó László: Szálasi Ferenc és Angelo Rotta találkozása 1. Claudio Mutti: Jünger és az Iszlám. René Guénon: A mesterségek képviselői és a cigányság. Horváth Róbert: Cagliostro vagy Balsamo? Beavatott vagy ellenbeavatott? Horváth Róbert: Jean Robin, ki vagy? Barti Miklós Alexander: Kurt Eggers, a pogány realista. Bakos József: „Akár egy halom hasított fa...” 2.

 
23. J. P. P.: Fényszivattyú. Szántai Lajos: Hollós Mátyás és a Pálos Rend. René Guénon: A középkor építői kapcsán. Baranyi Tibor Imre: A harc metafizikája. Horváth Róbert: A zsidóság és a technika. György László: Küldetések és küldettetések. Kecskés Péter – Bakos József: Szürkemágia. Bakos József: Aporizmák. Julius Evola: Megjegyzések a „Bal Kéz Útjához”. Ifj. Tompó László: Szálasi Ferenc és Angelo Rotta találkozása 2. Szálasi Ferenc: Nagytér... Milotay István: Ford.

 
24. László András: A jobboldal megkísértései. László András: Metapolitikai spiritualitás - Metapoliticitás - Politicitás - Apoliticitás. Szmorad Csaba: › Önmagam‹ metapolitikája. Baranyi Tibor Imre: Dharmatantra Varjasˇrya. Buji Ferenc: Magyarság és Tradíció. Virág László: Dr. László András politikai nézeteinek koherenciája. Alexander Barti: Der Philosoph András László. Horváth Róbert: Alain de Benoist és a Francia Új Jobboldal eszményeinek kritikája. Horváth Róbert: Érdemek és végzetes tévedések: A. Dugin. Alekszandr Dugin: Egy Láthatatlan Birodalom csillaga – Jean Parvulescóról. Tudós-Takács János: A második világháború kitörésének előzményei. János Tudós-Takács: Die Geschehnisse vor dem Ausbruch des II. Weltkrieges. Barti Miklós Alexander: Wewelsburg – Az SS-rend kultikus központja? Szálasi Ferenc: Élettér... Zusammenfassung.

 
25. Dr. László András: Szálasi Ferenc Hungarizmusa és a Tradicionális Ultrakonzervativitás. Julius Evola: Önvédelem – Bírósági védőbeszéd. Tudós-Takács János: A német–szovjet háború előzményei és kirobbanásának igazi okai. Horváth Róbert: Metapolitikai Diorama. Horváth Róbert: Egy rovat leköszön. Horváth Róbert: Othmar Spannról újra. Julius Evola: B. Krauthhoff: Ich Befehle. Alain de Benoist: Kultúrák lázadása – Összefoglalás. Bakos József: Aporizmák 2. Kórleónisz Miklós: Egy Recenzió – Szálasi Ferenc: Nagytér, Élettér, Vezetőnép. Szálasi Ferenc: Élettér. 2. Sarkady István: Az ismeretlen Török András.

 
26. Dr. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Dr. Révay József: A király tragédiája. Benito Mussolini: A Fascismus Doktrínája. Julius Evola: A hanyatlás tikáról. Julius Evola: A „Nemzetek Szövetsége”: A szabadkőműves csúcsállam. Horváth Róbert: Aktfényképek a Harmadik Birodalomban. Virág László: Gróf Dessewffy Aurél. Szmorad Csaba: Caius Iulius Caesar – A Király. Bakos József: Kvantumfilozófia és/vagy kvantumtéboly. B. M. A.: Zavaros jobboldal. Sarkady István: Magyar és német félkatonai szervezetek kapcsolatai – 1928–1934. Szálasi Ferenc: Nagytér–Élettér–Vezetőnép. Zusammenfassung.

 
27. J. P. P.: Csőtörés az árnyékszékben. Oswald Spengler: Kéz és szerszám. Tudós-Takács János: A pápai bocsánatkérés margójára. Dr. László András: Jobboldali megjegyzések. Julius Evola: Jegyzetek a Harmadik Birodalomról – I. Benito Mussolini: A Fascismus Doktrínája II. Virág László: Scipio és a második pun háború. Kórleónisz Miklós: A ördög hét tornya és a négy okkult rend. Eugen von Deneb: Prónay Pál – a fehérek parancsnoka. Julius Evola: Az ezoterizmustól a szabadkőműves felforgatásig. György László: Befejezetlen mondat Latinovits Zoltánról. J. P. P.: A kéz költészete.

 
28. J. P. P.: Bitang bitóbitorlók. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző élete és küzdelmei. K. J.: Istóczy Győző tragédiájáról beszélnek lányai. Ifj. Mattyasovszky L. Kornél: Istóczytól Szálasiig. Dr. László András: Vértanúk és álvértanúk. Ralph H. Major: A vérbajos Lenin. Julius Evola: Jegyzetek a Harmadik Birodalomról – II. Julius Evola: A zsidóság és a szabadkőművesség kapcsolatáról. Benito Mussolini: A Fascismus Doktrínája III. Virág László: Báró Jósika Sámuel. Szántai Lajos: Szent Özséb és a Pálos Rend I. Kapu-Váry Jutas: Misztikus sex, vagy a szerelem misztériuma? Horváth Róbert: A kéz szellemi jelentőségéről. René Guénon: India szellemisége. René Guénon: A varna. Julius Evola: Codreanu meggyilkolása után: A román legionarizmus tragédiája. J. P. P.: Zusammenfassung.

 
29. J. P. P.: A szerkesztő magányossága. A 9323-as fogoly. Az 1946-ban Budapesten kivégzett „háborús bűnösök” névsora. Néhány szó az Ultrajobboldaliságról – Újabb beszélgetés Dr. László Andrással (Virág L.). Julius Evola: Jegyzetek a Harmadik Birodalomról – III. Eugén von Deneb: Páter Zadravecz István ás eszméi a jobboldaliság fényében. Virág László: A ’Ku Klux Klan’-ről – I. Horváth Róbert: Létező, létezés, lét. Horváth Róbert: Isten-fogalmunk tökéletesítése. Szántai Lajos: Szent Özséb és a Pálos Rend II. Julius Evola: A spanyol forradalom titkos történetéről. Julius Evola: A zsidóság és a matematika. Zusammenfassung.

 
30. J. P. P.: A taps mint ima. Leon Degrelle: A Hitlert övező rejtély. Tudós-Takács János: Az analóg ismeret objektív érvénye. Barti Miklós Alexander: Konzervatív katolicizmus. Julius Evola: Elnégeresedett Amerika. Virág László: A ’Ku Klux Klan’-ről – II. Claudio Mutti: Lukács evangéliuma. Dr. László András: Néhány megjegyzés a történelmi-politikai háttérerőkről. Virág László: Hagyomány és nemzet. Horváth Róbert: Spiritualitás és intellektualitás. Horváth Róbert: A szellem fogalma. Misima Jukio: Hazafiság. Eugén von Deneb: Gróf Cziráky János avagy jobboldali lehetőségek a XIX. század politikai viharában. Virág László: Alexandrosz és a birodalmiság. Mircea Eliade: Nae Ionescu professzor – 30 évvel a halála után. Nae Ionescu: Diktatúra és demokrácia – Iorga úr beszéde nyomán. Nae Ionescu: Előadásrészlet. Julius Evola: Felvilágosodás és forradalom.

 
31. Vass Krisztián: Algóré. Horváth Róbert: Az isteni megnyilvánulás és a szuverenitás festője. Tudós-Takács János: A filozófia és a természettudomány viszonya. Tudós-Takács János: Az igazság végső kritériuma. René Guénon: Szellem és intellektus. René Guénon: Túl az elmén. Angelo Brelich: Az ókori latin sírfeliratok világnézeti háttere. Julius Evola: A szabadkőművesség és a forradalmak intellektuális háttere. Dr. László András: Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről. Virág László: Jegyzetek Szent László király mitikus alakjáról. H. T. Hakl: Nemzetiszocializmus és okkultizmus – 1. Virág László: A ’Ku Klux Klan’-ről – III. Julier Ferenc: A hadvezetés művészete – 1. M. Z.: Kard, kereszt, korona – Milleniumi könyvszemle.

 
32. Vass Krisztián: Liliom. Dr. László András: 1848/1849-1867: A magyarországi forradalmi lázadástól és belháborútól a „Kiegyezésig”. Claudio Mutti: Evola és Magyarország. Tudós-Takács János: Az élet eredete és az élő fajok keletkezése. Martin Lings: Recenzió Douglas Dewar, A transzformista illúzió című könyvéről. René Guénon: Az elit létrehozásának problémája. Horváth Róbert: A természetfelettiség. Julius Evola: Legyőzte-e Franciaország a szabadkőműves veszélyt? René Guénon: Szimbolikus virágok. Horváth Róbert: Báró Feilitzsch Berthold. Ponori Thewrewk József: Magyarország ormadara, Kossuth Lajos. H.T. Hakl: Nemzetiszocializmus és okkultizmus – 2. Julier Ferenc: A hadvezetés művészete – 2. Dr. Vass József: Politika és sajtó. Honti János: Mesék és mítoszok halálról és halhatatlanságról. Summary.

 
33. Vass Krisztián: Váltó. Virág László: Horthy Miklósról. Tudós-Takács János: Felelős, de nem bűnös - Bárdossy László ártatlanságáról. Tudós-Takács János: Az eutanázia az erkölcs mérlegén. Dr. László András: Elemzések az 1514-1541-es időszak kapcsán. Nicholas Goodrick-Clarke: A náci okkultizmus modern mitológiája. H. T. Hakl: Nemzetiszocializmus és okkultizmus – 3. Julius Evola: Az álarcos filozófus. Horváth Róbert: A létszintek megkülönböztetése és hierarchiája. Horváth Róbert: A tudatosság fokozatai. Szilágyi Ferenc: XIII. Leó pápa. XIII. Leó Pápa Ő Szentségének Apostoli körlevele a szabadkőművességről. Hasonló mentalitású főpapok és papok Magyarországon. Julius Evola: A fasizmus jobboldali kritikája – Bevezetés.

 
34. Molnár András: Az »egyenlőség« mint a hatalom kifordított akarása. René Guénon: Két mítosz: civilizáció és fejlődés. René Guénon: A fejlődés mítosza. Martin Lings: René Guénon. Marco Pallis: A Templom függönye. Dr. László András: Lázadások évszázada. Dr. László András: Néhány megjegyzés Bárdossy László esetleges rehabilitációjával kapcsolatban. Julius Evola: A zsidókérdésről – 1. Frithjof Schuon: Kérdések és válszok. Horváth Róbert: A „távoli szerelem”. Horváth Róbert: Az Istenség személyes és személyfeletti arculata. P. Augustinus: II. János Pál és az „Új Teológia”. Tudós-Takács János: Papi nőtlenség vagy nőtlen papság? Tudós-Takács János: Kereszténység és pogányság. Virág László: Néhány szempont Tisza István Gróf politikai szereplésének megítéléséhez. Dr. Gróf Klebelsberg Kunó: Emlékezés Tisza Istvánról. Gróf Tisza István első politikai levele.

 
35. Horváth Róbert: Miért tiszteljük Haynaut? Dr. László András: Julius Jakob Freiherr von Haynau értékelése... Virág László: Haynau és Magyarország. Dr. László András: A történelmi krízisek végső fázisának kezdete. Julius Evola: A zsidókérdésről - 2. A zsidókérdés a kulturális szférában. Ifj. Tompó László: Egy számkivetett magyar jobboldali értelmiségi: V. Kolosváry-Borcsa Mihály. Molnár András: Antitradicionalisták „ÉS” Baráti Köre. Oswald Spengler (1880-1936). Tudós-Takács János: Megújulás a feladatunk, vagy pusztulás a sorsunk? (O.S.) Oswald Spengler: Ember és gép (részlet). Dietrich Eckart: A bolsevizmus Mózestől Leninig (részlet). Horváth Róbert: A „princípium” jelentései. Horváth Róbert: A princípiumok princípiuma: Önmagamság. Tudós-Takács János: A homoszexualitás az erkölcs mérlegén. P. Augustinus: Az ökumenizmus mérlege a Katolikus Egyház számára 36 évvel a II. Vatikáni Zsinat után.

 
36. Virág László: Éles frontvonalak. Tudós-Takács János: A megtestesülés és megváltás a Missa Solemnisben. Bangha Béla S. J.: A materializmus bírálata. Dr. László András: A XX. század kezdetének meghatározó történelmi mozgásai. Virág László: Parancsnokok virága: Lotharingiai Károly. Julius Evola: A zsidókérdésről - 3 - A zsidókérdés a társadalomban. Adolf Hitler beszéde a nemzetiszocializmus győzelmének 8. évfordulóján a Berlini Sportpalotában 1941. január hó 30-án. Ifj. Tompó László: Aki a Sátán elllen küzdött. Adolf Hitler politikai testamentuma (1945 február-április). Horváth Róbert: Az exoterizmus és az ezoterizmus. Julius Evola: Tanulmányozni azt, amit valójában nem lehet. Julius Evola: Placebo. Két részlet Platón VII. leveléből. Szász Péter Domonkos: Omnia ad maiorem gloriam Dei. Molnár András: A fény és a villanykörte.

 
37. Hamvas Béla: A szellem és a háború. Hamvas Béla: Latinität und Deutschtum. Hamvas Béla: A Dobogókőn. Keszi Imre: Egy állami intézmény, amelyet ideje lenne államosítani. Horváth Róbert: Hamvas Béla és az apoliteia. Tudós-Takács János: A lélek halhatatlansága, vagy lélekvándorlás? Patkós Attila: A Nagy Pankráció, avagy hogyan borzoljuk fel a kedélyeket? Charles Champetier: A munka nem tesz szabaddá! Julius Evola: A zsidó kriminálpszichológia. Adolf Hitler: Rádióbeszéd a hatalom átvétele 11. évfordulóján. A Leuchter-jelentés.


Főoldal

1